Reklamacje

 

WAŻNE: Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź przy kurierze, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 735 954 913.

PRZESYŁKI ZA POBRANIEM

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

USZKODZENIE ZAMÓWIENIA W TRANSPORCIE

Jeżeli po rozpakowaniu paczki przy kurierze, stwierdzone zostaje uszkodzenie zawartości:

     1. Zrób zdjęcia uszkodzonego towaru jak tylko go zauważysz.
     2. Spisz z kurierem protokół szkody (odpowiedni formularz kurier ma przy sobie). Protokoły szkody spisane w innym dniu niż dzień odbioru paczki nie będą respektowane.
     3. W ciagu 3 dni prześlij protokół i zdjęcia na adres biuro@belamesa.pl wraz ze wskazaniem nr zamówienia oraz nazwy i ilości uszkodzonych produktów. 
     4. W ciągu 14 dni otrzymasz od Nas nowy produkt. W przypadku braku towaru na magazynie, poinformujemy Cię, kiedy produkt będzie dostępny.

Kurier ma obowiązek, na prośbę odbiorcy, być przy sprawdzeniu paczki. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której kurier odmawia i odchodzi, skontaktuj się z obsługą klienta kuriera.

PRODUKT WADLIWY

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem:

  1. Prześlij do nas towar, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

 W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@belamesa.pl lub telefonicznie: +48 735 954 913. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne zapakowanie zwracanego towaru. Produkty zwracane, które w czasie transportu zostaną zbite, zniszczone, nie mogą zostać uznane za zwrócone. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres Bela Mesa ul. Norwida 14 budynek C, 60-867 Poznań.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.